Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je typ pracovní smlouvy používaný ke krátkodobému pracovnímu poměru. Důležitý je přitom rozsah práce, na který se DPP uzavírá. V § 75 zákoníku práce je stanoveno, že rozsah práce u DPP nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele.

Jeden z důvodů, proč je DPP využívána na úkor DPČ (dohoda o pracovní činnosti), je vyhnutí se povinnosti odvádět z výdělku sociální a zdravotní pojištění. Od roku 2012 se však zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění se nově neplatí jen z odměny, která u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 10 000 Kč za měsíc.

TIP: Aktuální kalkulačka DPP