Daň darovací - bezúplatný příjem

Od roku 2014 již daň darovací neupravuje samostatný zákon (357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí), ale nově tuto problematiku řeší zákon o dani z příjmů. Nově se jedná o tzv. bezúplatný příjem. Jedná se tedy o zdanění bezúplatného nabytí majetku.

Poplatníkem se u této daně stává nabyvatel majetku. Zákon vymezuje osoby, které jsou od daně osvobozeny. Poplatníkem může být fyzická, ale i právnická osoba.

Související štítky

daň darovací