Delta (opční listy)

Delta faktor může u call hodnoty být nula až jedna, u put hodnoty mezi nula a mínus jedna.

Opční listy, které jsou "daleko od peněz", jsou změnami ceny základní hodnoty dotčeny relativně málo, a mají proto hodnotu delta blízko nule. Naproti tomu opční list, který je "hluboko v penězích", sestává téměř úplně z vnitřní hodnoty. Vývoj hodnoty opčního listu a základní hodnoty probíhá téměř paralelně. Hodnota delta se blíží jedné, respektive mínus jedné.

Související štítky

opce