Starobní důchod

Starobní důchod je vyplácen ze státního důchodového systému. Občan na něj získá nárok při splnění základních dvou podmínek: dosáhne důchodového věku a splní potřebnou dobu důchodového pojištění. Starobní důchod na žádost občana stanoví a následně měsíčně vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení.

Starobní důchod se skládá ze dvou složek základní a procentní výměry. Základní výměra je dána pevnou částkou a je pro všechny stejná. Procentní výměra závisí na dosažených příjmech a získaném počtu let pojištění. Základním vstupním údajem je následně osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční penze v současné hodnotě), který se redukuje. Redukční hranice se mění a jsou použity pro stanovnení důchodů v daném roce. Z redukovaných osobních vyměřovacích základů se následně počítá důchod.

TIP: Výpočet starobního důchodu