Invalidní důchod

Invalidní důchod je důchodem, o který může občan požádat podkud poklesly jeho pracovní schopnosti a také splnil potřebnou dobu pojištění. Nárok na invalidní důchod vznikne i v případě, že k invaliditě došlo následkem pracovního úrazu nebo choroby z povolání. Po žádosti o invalidní důchod je lékaři České správy sociálního zabezpečení posouzen zdravotní stav a přiznán stupeň invalidity. Stupeň invalidity se promítá do výše invalidního důchodu.

Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Rozlišují se tři stupně invalidity v závislosti na tom, o kolik poklesla pracovní schopnost.

TIP: Výpočet invalidního důchodu