Žádost o důchod

Žádost o důchod podává občan na místně příslušné správě sociálního zabezpečení a lze ji sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání. Termín odchodu do důchodu je individuální záležitostí. Při splnění potřebného počtu let důchodového pojištění je možné odejít do předčasného důchodu před dosažením důchodového věku, nebo i dále pracovat a o důchod žádat později. Podle termínu odchodu se liší vypočtená výše důchodu.

Občan k žádosti o důchod předkladá řadu dokladů, prokazuje mnoho skutečností. Je proto lépe sepisovat žádost o důchod osobně. Vyplatí se též v dostatečném předstihu požádat o Informativní osobní list důchodového pojištění a na základě něj některé nejasnosti vyřešit. Urychlí se tak proces rozhodnutí o důchodu.

Důchod se vyplácí předem přímo důchodci a to buď na bankovní účet nebo poštovní poukázkou (v tomto případě je výplata zpoplatněna).

TIP: Výpočet starobního důchodu