Sociální pojištění

Sociální pojištění je vžitý název používaný pro odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Toto pojistné musí platit jak zaměstnanci, tak také osoby samostatně výdělečně činné.

Sociální pojištění zahrnuje:

  • pojistné na nemocenské pojištění 
  • pojistné na důchodové pojištění 
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

Sociální pojištění zaměstnanců
 
Sociální pojištění odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance a část své mzdy odvádí na tento účel i zaměstnanec. Výše pojistného je omezena i zhora maximálním vyměřovacím základem. 

Sociální pojištění OSVČ

K hlavním povinnostem OSVČ v rámci sociálního zabezpečení patří placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a každoroční podávání Přehledu o příjmech a výdajích. 

Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné. OSVČ však může být účastna nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, za které je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění. Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytováno nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství.

TIP: Stáhněte si aktuální přehled pro ČSSZ