Stupně invalidity

Stupeň invalidity určuje o kolik poklesla pracovní schopnost člověka. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Rozlišují se tři stupně invalidity v závislosti na tom, o kolik poklesla pracovní schopnost:

  • 1. stupeň - pokles nejméně o 35 % a nejvýše o 49 %,
  • 2. stupeň - pokles nejméně o 50 % a nejvýše o 69 %,
  • 3. stupeň - pokles nejméně o 70 %.

Vyšší stupeň invalidity je zvýhodněn při výpočtu invalidního důchodu.

TIP: Výpočet invalidního důchodu

Související štítky

státní důchody, invalidní důchod