Informativní osobní list důchodového pojištění

Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) představuje možnost, jak zjistit doby pojištění, náhradní doby pojištění, vyloučené doby a vyměřovací základy v jednotlivých letech z evidence ČSSZ. Občané mohou požádat o zaslání IOLDP Českou správu sociálního zabezpečení. Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu, na kterou bude informativní list zaslán.

Občan má právo na zaslání IOLDP jednou za kalendářní rok. Informativní list by měl přijít do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti. Občené, kterým se již blíží důchodový věk - budou žádat o důchod - by si o IOLDP měli požádat v dostatečném předstihu, aby stačili vyřešit chybějící údaje či nejasnosti v něm uvedené.

TIP: Výpočet starobního důchodu