Férová hodnota

Férová hodnota předpokládá, že finanční nástroj se stejnými znaky, jako např. splatností, úrokem nebo základní hodnotou, může mít jen jednu cenu (princip "Law of one Price"). Není-li nástroj férově ohodnocen, existuje možnost využít cenové rozdíly a tím docílit takzvaných arbitrážních zisků.

Férové hodnoty se počítají především pro deriváty. K tomu slouží teoretické modelové výpočty, jako např. Black-Scholes model při hodnocení opcí a Cost-of-Carry model při hodnocení futures.

Synonyma: Fair value

Související štítky

fundamentální analýza