Životní pojištění

Životní pojištění slouží jako ochrana před následky neočekávaného úmrtí pojištěné osoby. Současně může fungovat i jako spořicí (kapitálová hodnota) nebo investiční nástroj. Součástí životního pojištění jsou často i připojištění dalších rizik, jako např.závažná onemocnění, invalidita, úraz, trvalé následky úrazu, pobyt v nemocnici či pracovní neschopnost a další.

Obecně je životní pojištění vhodné pro ekonomicky aktivního člověka, na jehož příjmu závisí rodina. Pojistná částka by měla být nastavena tak, aby mohlo pojistné plnění kompenzovat případný výpadek příjmů živitele rodiny na dostatečně dlouhou dobu. Životní pojištění se není vhodné využívat výhradně na spoření, jak je mnohdy prodáváno.

Druhy životního pojištění