Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

 

Abecední seznam slov

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Písmeno S

Sběrná úschova cenných papírů

Při sběrné úschově cenných papírů se cenné papíry uschovávají odděleně podle druhů u sběrné banky cenných papírů (v Německu je to Clearstream ... více

SDAX

SDAX® vznikl 21. 6. 1999. Zahrnuje 50 největších podniků podle tržní kapitalizace a burzovního obratu klasických odvětví v segmentu Prime standard FWB® ... více

Seed fáze

Seed fáze je první fází založení podniku. Vyznačuje se prosazením obchodní myšlenky, vytvořením obchodního konceptu a výrobou prvních prototypů. Zakladatelské ... více

Sekundární trh

Na sekundárním trhu se obchodují již vydané cenné papíry. Důležitými vlastnostmi sekundárního trhu jsou vysoká likvidita a transparentnost.

Short position

Investor si po složení zálohy půjčuje prostřednictvím obchodníka cenné papíry u nichž očekává pokles ceny. Cenné papíry ihned prodá na trhu a čeká na pokles ... více

Silniční daň

Silniční daň je součástí daňového systému ČR a patří mezi tzv. majetkové daně. Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., který vymezuje předmět daně jako ... více

Slevy na dani

Slevy na dani jsou zákonem vymezené prostředky, kterými si daňový poplatník může snížit výši vypočtené daně.  Slevy na dani se uplatňují se na již ... více

SMAX

SMAX (Smallcap index) byl zaveden Německou burzou a.s. 26. dubna 1999 jako "značka kvality" pro smallcaps. O přijetí podniku do segmentu kvality rozhoduje ... více

Směnný kurz

Směnný kurz udává, kolik peněz je třeba zaplatit za jednu jednotku jiné měny jako výchozí měny (např. domácí měny). Směnný kurz se zpravidla tvoří skrze nabídku a ... více

Snížení kapitálu

Snížením kapitálu se kapitál zpětně vyplácí akcionářům nebo se vyrovnává pasivní bilance společnosti. Rozlišuje se mezi řádným snížením kapitálu, ... více

Sociální pojištění

Sociální pojištění je vžitý název používaný pro odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Toto pojistné musí ... více

Sociální služby

Sociální služby jsou specializované činnosti, které mají pomoci člověku řešit jeho nepříznivou sociální situaci. Zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb. má ... více

Splatnost

Splatnost představuje poslední možné datum, k němuž může být proveden opční list. Poslední obchodní den je zpravidla několik dní před tímto datem, takže následně je ... více

Splatnost (Opční listy)

Opční právo ovšem obvykle propadá několik dní před koncem splatnosti opčního listu; zároveň končí burzovní obchod.

Spolkový future

Se spolkovým future se obchoduje na Eurex®. Základem kontraktu je fiktivní půjčka, vypočítávaná z koše dodavatelných půjček, s kupónem 6 procent. Zbývající ... více

Spořicí účet

Spořicí účet je oblíbeným bankovním produktem, protože v sobě kombinuje výhody termínovaného vkladu a běžného účtu. Z jednoho si bere zajímavé zhodnocení, z toho ... více

Spotřební daně

Spotřební daň je součástí daňového systému ČR a patří spolu s DPH mezi tzv. nepřímé daně. Tyto daně mají největší podíl na plnění státního rozpočtu.  ... více

Spread

Rozpětí mezi nabídkovou a poptávkovou cenou. Čím užší je rozpětí mezi nabídkou a poptávkou (tedy čím menší je procentní číslo), tím jednotnější je odhad účastníků trhu ... více

Squeeze out

V Německu musí většinový akcionář disponovat pro squeeze out více než 95 procenty podílů.

Standardní odchylka

Na základě standardní odchylky lze - nezávisle na vývoji trhu - odhadnout ziskový a ztrátový potenciál akcie. Přitom se předpokládá, že hodnoty vztažené k ... více

Stanovení pevné ceny

U stanovení pevné ceny se emisní cena stanovuje na základě fundamentálního zhodnocení podniku s ohledem na burzovní zhodnocení srovnatelných podniků a na ... více

Starobní důchod

Starobní důchod je vyplácen ze státního důchodového systému. Občan na něj získá nárok při splnění základních dvou podmínek: dosáhne důchodového věku a splní ... více

Startup fáze

Zakládající podniky mají v této fázi většinou vysokou kapitálovou potřebu, protože ještě nejsou generovány žádné obraty.  

Startup podnik

Startup podniky se ještě nacházejí ve výstavbě a své produkty ještě ve velkém rozsahu nesvěřily trhu.

Státní příspěvek penzijního spoření

Státní příspěvek penzijního spoření je vyplácen státem účastníkům penzijního spoření - doplňkového penzijního spoření v účastnický fondech ... více

Stop buy objednávka

Při stop buy objednávce se kupuje cenný papír, jakmile kurz překročil určitou hranici. Motivem pro to může být, že vkladatel chce akcii koupit teprve tehdy ... více

Stop loss práh

Stop loss práh u pákových produktů představuje jakési varování vkladateli. Když základní hodnota tuto bariéru překročí, případně jí nedosáhne, knock out list ... více

Stop sell objednávka

Objednávka vstupuje v platnost jen tehdy, když se hodnota obchoduje za stop cenu, nebo pod ní. Pak se stává prodejní objednávkou "nejlépe". Je ... více

Stupeň závislosti osoby

Stupeň závislosti na pomoci jiné osoby určuje míru samostatnosti a soběstačnosti osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Určení stupně závislosti ... více

Stupně invalidity

Stupeň invalidity určuje o kolik poklesla pracovní schopnost člověka. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou ... více

SWAP

U čistého úrokového swapu si dva dlužníci různé bonity vyměňují povinnosti platby úroků. Tyto povinnosti znějí na tutéž měnu. Je podstatné, že úroky, které mají být ... více

Switch

U switche se prodávají cenné papíry, jejichž vyhlídky jsou posuzovány jako špatné. Výnosy se potom investují do vkladů, jejichž vyhlídky jsou odhadovány jako lepší. ... více

Abecední seznam slov

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Rejstříky - subjekty

Rejstriky.finance.cz