SWAP

U čistého úrokového swapu si dva dlužníci různé bonity vyměňují povinnosti platby úroků. Tyto povinnosti znějí na tutéž měnu. Je podstatné, že úroky, které mají být splaceny na stejnou výchozí cenu, podléhají různým úrokovým výpočtům (pevným/variabilním). Skrze SWAP navíc nesmějí vzniknout žádné vzájemné kapitálové pohledávky. Smysl swapového obchodu spočívá v tom, že se odevzdá bonitní výhoda proti odpovídajícímu honoráři. Jedna strana získává za odevzdání své bonity protihodnotu, druhá strana profituje z nízkých úrokových plateb. Něco podobného platí u měnových swapů. Zde znějí závazky, které se mají vyměnit, na různé měny.

Související štítky

měnové trhy