Sociální služby

Sociální služby jsou specializované činnosti, které mají pomoci člověku řešit jeho nepříznivou sociální situaci. Zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb. má chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování z různých příčin.

Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb. Sociální služby zahrnují tři základní oblasti služeb:

  • sociální poradenství (poskytuje potřebné informace, které přispívají k řešení nepříznivé sociální situace),
  • služby sociální péče (napomáhají lidem zajistit si fyzickou a psychickou soběstačnost, nabízejí pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu),
  • služby sociální prevence (zaměřují se na jevy a situace, které mohou vést k sociálnímu vyloučení osob a nejsou a priori způsobeny neschopností pečovat o sebe z důvodu věku či zdravotního stavu).

TIP: Příspěvek na péči