Silniční daň

Silniční daň je součástí daňového systému ČR a patří mezi tzv. majetkové daně. Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., který vymezuje předmět daně jako silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v České republice, pokud jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti.

Vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice jsou předmětem silniční daně vždy.

Poplatník silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu. Poplatníkem je rovněž zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu, pokud daňová povinnost nevznikla již jeho provozovateli.

TIP: Stáhněte si aktuální daňové přiznání k dani silniční

Související štítky

silniční daň