Stupeň závislosti osoby

Stupeň závislosti na pomoci jiné osoby určuje míru samostatnosti a soběstačnosti osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Určení stupně závislosti předchází přiznání příspěvku na péči. Při posuzování stupně závislosti vychází OSSZ ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby  10 ucelených úkonů v oblasti každodenního života: Mobilita, Orientace, Komunikace, Stravování, Oblékání a obouvání, Tělesná hygiena, Výkon fyziologické potřeby, Péče o zdraví, Osobní aktivity, Péče o domácnost.

Následně se podle počtu životních potřeb, které osoba nezvládá určuje stupeň závislosti:

  • I. stupeň - lehká závislost,
  • II. stupeň - středně těžká závislost,
  • III. stupeň - těžká závislost,
  • IV. stupeň - úplná závislost.

Stupni závislosti odpovídá výše příspěvkuna péči, která se liší u osob do 18 let a osob starších.

TIP: Výše příspěvku na péči