Splatnost

Splatnost představuje poslední možné datum, k němuž může být proveden opční list. Poslední obchodní den je zpravidla několik dní před tímto datem, takže následně je už možné jen smlouvání s emitentem. V podmínkách opčních listů mnoha emitentů je stanoveno automatické provedení opčního práva na konci doby splatnosti, existuje-li pozitivní rozdílová částka. Přesto by vkladatel měl splatnost neustále sledovat a zvláště při zkracující se zbývající době splatnosti přizpůsobit zavčas svou strategii.

Související štítky

opce