Burzovní rada

Burzovní rada se skládá z maximálně 24 dobrovolných členů. K nim patří zástupci kreditních institutů, účastníci trhu, emitenti a kapitáloví vkladatelé. Burzovní rada má následující úkoly:

1. vydávání burzovního řádu a poplatkového řádu,

2. vydávání podmínek pro obchody na burze,

3. vydávání přezkumného řádu o profesní způsobilosti pro burzovního obchodníka,

4. vydávání obchodního řádu pro vedení obchodu,

5. jmenování a odvolávání obchodního vedení se souhlasem úřadu pro burzovní dozor,

6. dohled nad obchodním vedením,

7. jmenování, znovujmenování a odvolávání vedoucího úřadu pro obchodní dohled a jeho zástupce na návrh obchodního vedení a se souhlasem úřadu pro burzovní dozor,

8. volba členů registračního místa a registračního výboru.

Rozhodnutí obchodního vedení o zavedení technických systémů, které slouží k obchodování nebo k uzavírání burzovních obchodů, vyžaduje rovněž souhlas burzovní rady; totéž platí pro používání burzovních zařízení podle § 1 odst. 2.

Obchodní vedení navíc předkládá burzovní radě otázky zásadního významu ke schválení. Podrobnosti upravuje obchodní řád pro obchodní vedení.

Související slova

Překlenovací kapitál, Akcie, Akciový index, Akciový kurz, Úřední trh, Aukce, Princip aukce, Vstup na burzu, Burzovní obchod, Burzovní řád, Orgány burzy, Burzovní cena, Burzovní den, Zástavní hodnota, Prodej blanko, Prodejní kurz, Makléř, Bull position, Burzovní obrat, Registrace cenných papírů na burze, Clearing, Počítačová burza, Diskontní makléř, ECN, Záloha, Emisní doprovod, Emisní trh, Emisní cena, Emitent, Otevírací kurz, FBF, Fill or kill, Průběžný obchod, Forward, Free float value, Volný trh, Cizí emise, Front running, Fundamentální analýza, Gap, Poplatkový řád burzy, Nákupní kurz, Regulovaný trh, Going public, Indexový fond (ETF), Insider, Intra-day obchod, Kapitálový trh, Pokladní burza, Pokladní kurz, Pokladní trh, Práh knock out, Kompenzační obchod, Prázdný prodej, Poslední cena, Limit, Likvidita, Long position, MDAX, Market maker, Tržní kapitalizace, Matching, Princip největšího počtu transakcí, NASDAQ, NYSE (New York Stock Exchange), Open outcry, Objednávka, Kniha objednávek, Parketová burza, Prezenční burza, Prime Standard, Zveřejňovací povinnost, Zpětný nákup vlastních akcií, Realtime kurz, Závěrečný kurz, Sekundární trh, Vedoucí skontra, Rozpětí, Spread, Squeeze out, Termínová burza, Tick data, Velikost ticku, Trade sale, Náklady na transakci, Prodej à découvert, Prioritní akcie, Termínová burza zboží, Burza cenných papírů, Xetra, ZEW konjunkturální očekávání, Změna složení indexu, Burza

Související štítky

burza