Slovník

Slova podle písmene Z

Základní hodnota

Vedle konkrétně dodatelných základních hodnot (např. zboží, akcie, dluhopisy, devizy) existují fiktivní (syntetické/abstraktní) underlyings. Tyto uměle vytvořené základní hodnoty jsou standardizované obchodní objekty,… více

Zaměstnanecká akcie

Zaměstnanecké akcie pocházejí buď z kapitálového zvyšování podniku nebo je podnik kupuje na burze. Většinou se vydávají za prioritní kurz, který je výrazně nižší než burzovní kurz. Nákupci zaměstnaneckých akcií musejí… více

Zástavní hodnota

Zástavní hodnotu depotu cenných papírů počítá banka denně. Přitom stanovuje mez obstavení pro určité druhy cenných papírů: Německé akcie mohou být půjčeny většinou s 50 procenty jejich hodnoty, půjčky a fondové podíly s… více

Záloha

Clearingové místo burzy požaduje při opčním obchodě od kupujícího a při obchodech s futures od obou smluvních partnerů zálohu. Initial margin ve výši dvou až sedmi procent objemu kontraktu platí smluvní partneři při… více

Ziskový práh (opční listy)

Ziskového prahu call opčního listu je dosaženo, když aktuální kurz základní hodnoty odpovídá prováděcí ceně s připočtenou cenou opčního listu. Put opční list dosáhl prahu zisku, jakmile aktuální kurz základní hodnoty… více

Základní kapitál

Akciová společnost je obchodní společnost, pro jejiž založení je nutný základní kapitál ve výši 2 miliony korun, u společností s veřejnou nabídkou akcí 20 milionů korun. Základní kapitál je rozložen do akcií se stejnou… více

Zástavní list

Zástavní listy vydávají hypoteční banky, lodní banky pro zástavní listy a veřejnoprávní kreditní instituty. Jsou vybaveny podobně jako půjčky. Půjčením základního jmění jsou ovšem zvláště dobře pojištěné. Správce… více

Zveřejňovací povinnost

Zákon o zveřejňování ukládá akciovým společnostem povinnost pravidelně zveřejňovat roční uzávěrku a zprávu o stavu. Podniky zaznamenané na burze musejí nadto neprodleně hlásit skutečnosti relevantní pro kurz (povinnost… více

Zpětný nákup vlastních akcií

Odkoupení vlastních akcií bylo ještě před několika málo roky v Německu povoleno jen ve výjimečných případech. Díky "Zákonu pro kontrolu a transparentnost v oblasti podnikání" mohou od května 1998 podniky přes… více

Závěrečný kurz

Doposud vedoucí skontra museli na FWB® Frankfurtské burze cenných papírů stanovit jako poslední cenu obchodního dne závěrečný kurz, pokud to umožňoval stav knihy objednávek. Od 3. listopadu 2003 začíná… více

ZEW konjunkturální očekávání

Na tomto průzkumu se podílí od roku 1991 až 350 finančních expertů, a to 80 procent bankéřů, 15 procent pojišťovacích expertů a pět procent zástupců průmyslu. Indikátor vyjadřuje rozdíl mezi pozitivními a negativními… více

Změna složení indexu

Indexy odrážejí vývoj odvětví nebo trhu. Jejich složení se proto pravidelně přizpůsobuje aktuálním vývojům uvnitř referenčního prostoru. Tak jsou např. akcie, jejichž tržní kapitalizace a burzovní obrat vzrostly na… více

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je pojištění, které slouží pro úhradu základní zdravotní péče a je povinné pro každého občana ČR. Za zaměstnance platí zdravotní pojištění zaměstnavatel, za děti, důchodce, studenty a nezaměstnané… více

Žádost o důchod

Žádost o důchod podává občan na místně příslušné správě sociálního zabezpečení a lze ji sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání. Termín odchodu do důchodu je individuální záležitostí. Při splnění… více

Životní minimum

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.… více

Zdravotně postižení

Zdravotně postižení občané zahrnují velmi různorodou skupinu lidí s rozdílnými problémy, potřebami a zájmy. Kromě tělesně, zrakově a sluchově postižených patří mezi zdravotně postižené také mentálně postižení a lidé… více

Životní pojištění

Životní pojištění slouží jako ochrana před následky neočekávaného úmrtí pojištěné osoby. Současně může fungovat i jako spořicí (kapitálová hodnota) nebo investiční nástroj. Součástí životního pojištění jsou často i… více