Zdravotně postižení

Zdravotně postižení občané zahrnují velmi různorodou skupinu lidí s rozdílnými problémy, potřebami a zájmy. Kromě tělesně, zrakově a sluchově postižených patří mezi zdravotně postižené také mentálně postižení a lidé vnitřně nemocní nebo s civilizačními chorobami. 

Osobám se zdravotním postižením se poskytují speciální dávky, které jim umožňují zlepšení jejich života díky využívání různých pomůcek. V současné době jsou to dva druhy dávek:

TIP: Příspěvek na péči