Životní minimum

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina.

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

TIP: Výpočet životního minima

Související štítky

životní minimum