Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je pojištění, které slouží pro úhradu základní zdravotní péče a je povinné pro každého občana ČR. Za zaměstnance platí zdravotní pojištění zaměstnavatel, za děti, důchodce, studenty a nezaměstnané stát. Osoby samostatně výdělečně činné si jej hradí sami.

Uzavírat zdravotní pojištění smějí jen zdravotní pojišťovny se speciální koncesí.

TIP: Stáhněte si aktuální přehledy pro zdravotní pojišťovny