Ziskový práh (opční listy)

Ziskového prahu call opčního listu je dosaženo, když aktuální kurz základní hodnoty odpovídá prováděcí ceně s připočtenou cenou opčního listu. Put opční list dosáhl prahu zisku, jakmile aktuální kurz základní hodnoty odpovídá prováděcí ceně s odečtenou cenou opčního listu. Stanovení ziskového prahu slouží k hodnocení opčního listu.

Související štítky

opce