Volatilita (opční listy)

Existují dva druhy volatility: historická a implicitní volatilita. Zatímco historickou volatilitou se znázorňují výkyvy kurzu v minulosti, implicitní volatilita udává, jaké výkyvy kurzu lze očekávat v budoucnosti.

Pro zhodnocení warrantu má význam výhradně očekávaná, tedy implicitní volatilita. Očekávání však bývají často ovlivněna historickou volatilitou.

Čím vyšší je volatilita, tím vyšší je cena warrantu, nezávisle na tom, zda se jedná o call nebo put warrant. Neboť: Čím vyšší je volatilita, tím větší je pravděpodobnost, že warrant na konci doby splatnosti bude v penězích a bude mít vnitřní hodnotu. Klesá-li volatilita, je to méně pravděpodobné, a proto má warrant nízkou hodnotu.

Související štítky

opce, warranty