Krytý opční list

Covered warrants jsou podskupinou naked warrants. Nevydává je většinou samotná akciová společnost, nýbrž emisní dům. Při provozování covered warrants zůstává vlastní kapitál akciové společnosti nezměněn.

Související štítky

warranty