Call opce

Anglické označení pro "kupní opci" je "call". Kupující získává právo - avšak nikoli povinnost - nakupovat během doby splatnosti nabízené cenné papíry (základní hodnotu) za stanovených podmínek (fyzické dodání). Nárok na fyzické dodání může být nahrazen hotovostní úhradou. Opakem je "put", prodejní opce.

Související štítky

opce