Časová hodnota (opční listy)

Časová hodnota zohledňuje pravděpodobnost kurzovních výkyvů základní hodnoty až ke splatnosti opčního listu. Je tedy něco jako "přirážka za nejistotu".

Výše časové hodnoty je kritériem pro hodnocení opčního listu. Určuje se na základě zbylé doby splatnosti opčního listu a volatility základní hodnoty: Čím kratší je zbylá doba splatnosti opčního listu a čím nižší je volatilita základní hodnoty, tím nižší je časová hodnota. V den vypršení opčního listu je časová hodnota rovna nule. Hodnota opčního listu pak odpovídá jeho vnitřní hodnotě.

Související štítky

opce