Opce

Opce jsou samostatné finanční nástroje z odrůdy termínových obchodů. Obchoduje se s nimi mimo burzu nebo také standardizovaně na termínovém trhu. Kupující opce platí prodejci za prováděcí právo opční cenu (opční prémii). Za to se prodejce zavazuje, že když je opce prováděna, poskytne nebo převezme základní hodnotu proti zaplacení základní ceny. Neuplatní-li ale vlastník opce své prováděcí právo, zaniká opční právo na konci splatnosti a opce propadá. Protože rozhodnutí o provádění přijímá jen kupující opčního práva, označuje se tento druh termínového obchodu také jako podmíněný termínový obchod.

Ziskem opce lze využívat očekávané pozitivní vývoje na pokladním trhu, případně se pojistit proti rizikům. Klasické opční obchody jsou longcall (nákup nákupní opce) a longout (nákup prodejní opce):

Vkladatel očekává pro akcii A vyšší budoucí kurz. Koupí nákupní opce získává právo tuto akcii za šest měsíců koupit za cenu 100 eur. Tato cena se označuje jako základní cena opce. Za opci zaplatí opční prémii 5 eur. Stoupá-li kurz akcie až do konce splatnosti na např. 108 Euro (odborníci říkají: opce je "in the money"), provede vkladatel své opční právo: koupí akcii za 100 eur a vzápětí ji prodá za 108 eur. Zisk - kurz akcie minus základní cena, po odečtení opční prémie - činí v tomto případě 3 eura. U kurzu 105 eur by opce měla svůj Break-Even-Point; vkladatel by nezískal, ani neztratil. Pokud by kurz akcie byl na konci splatnosti pod základní cenou, nebo jí byl přesně roven, byla by opce "out of the money", resp. "at the money"; vkladatel by ji v normálním případě neprovedl.

Nákup longputu se často využívá jako zajišťovací strategie proti kurzovním ztrátám. Příklad: Vkladatel vlastní akcii B s aktuální kurzovní hodnotu 45 eur. Protože očekává klesající kurzy, chtěl by se pojistit proti eventuální kurzovní ztrátě. Koupí prodejní opci se základní hodnotou 48 eur a zaplatí za ní pasivnímu kontrahentovi opční prémii 3 eura. Klesne-li kurz akcie na konci splatnosti na 40 eur, provede vkladatel svou opci. Prodá svou prodejní opci a obdrží 48 eur. Po odečtení opční prémie ve výši 3 eura mu zůstane 45 eur. Touto strategií se mohl pojistit proti kurzovní ztrátě akcie.

Související štítky

opce