Úrazové pojištění

Úrazové pojištění kryje rizika úrazu. Pomůže zmírnit finanční důsledky výdadku příjmů v době léčby úrazu a jeho následků. Garantuje také částku vyplácenou v případě úmrtí následkem úrazu. Úrazové pojištění je variabilní a můžete si v jeho rámci sjednat různá připojištění rizik.

Volitelná připojištění úrazového pojištění

  • Smrt následkem úrazu
  • Trvalé následky úrazu
  • Denní odškodné při úrazu
  • Tělesné poškození při úrazu
  • Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu