Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění (KŽP) v sobě zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití. Pojistník si samozřejmě může navolit i další připojištění dle svých potřeb.

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného slouží k tvorbě rezervy pojištění. U KŽP nabízí pojišťovny garantované zhodnocení finančních prostředků (na rozdíl od investičního životního pojištění), které jsou úročeny tzv. technickou úrokovou mírou.

TIP: Aktuální výše technické úrokové míry

V případě úmrtí klienta pojišťovna vyplatí obmyšlené osobě sjednanou pojistnou částku. V případě dožití bude pojištěnému vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech.