Slovník

Slova podle písmene I

IAS (International Accounting Standards)

Vyúčtování podle IAS hodnotí cenné papíry podle metody mark-to-market a zabraňuje tvorbě tichých rezerv. Tak mohou investoři snadněji posoudit stav majetku podniku. Mezitím vyhotovuje mnoho německých podniků své… více

IPO

Zkratka pro Initial public offering; první veřejná nabídka cenných papírů podniku. více

ISIN

Zkratka pro International Security Identification Number. ISIN slouží k jednoznačné mezinárodní identifikaci cenných papírů. ISIN se skládá z dvojmístného kódu země (například DE pro Německo), po němž následuje… více

ISM index

Základem amerického raného indikátoru je měsíční průzkum u nákupních manažerů 350 podniků z 20 reprezentativních průmyslových oblastí USA. Nákupní manažeři přitom posuzují svou současnou a budoucí hospodářskou situaci. … více

Indexový certifikát

U indexového certifikátu se vkladatelé podílejí na vývoji burzovního indexu v poměru jedna ku jedné - aniž fakticky kupují akcie, které jsou jeho základem. Každý indexový certifikát vykazuje poměrný vztah (např. 1:10… více

Indexový fond (ETF)

Exchange Traded Fund (ETF) v doslovném překladu znamená burzovně obchodovaný fond. Někdy jsou burzovně obchodované fondy označovány jako indexové akcie, indexové fondy. Tento produkt spojuje výhody akcií a klasických… více

Insider

Jako insider se  označuje osoba, která k dosažení zisku využívá neveřejné informace. Tyto informace může získat buď díky svému postavení ve firmě, nebo od třetích osob. Využívání informačního "náskoku" je… více

Intra-day obchod

U intra-day obchodu, nazývaného také denní obchod, se cenné papíry nakupují a opět prodávají během téhož dne, eventuálně dokonce několikrát. více

Investment trust

Uzavřené investiční fondy vydávají určitý počet podílů. Je-li dosaženo stanovené vkladové sumy, je fond uzavřen. Investiční společnost nemá povinnost stáhnout podíly zpět. Odmítne-li investiční společnost stažení podílů… více

Investor relations (IR)

Opatření pro investor relations informují aktuální a potenciální akcionáře o podniku. Cílem IR je vázat akcionáře dlouhodobě na podnik. K opatřením patří: roadshows, setkání analytiků, akcionářské časopisy, vyhotovování… více

iBoxx indexy

Dluhopisové indexy, které vypočítává 7 nezávislých kurzovních poskytovatelů ze středních hodnot kurzovních údajů. iBoxx® indexy odrážejí evropské dluhopisové trhy. Indexová rodina v reálném čase se skládá z… více

iNAV

Pro fondy obchodované na burze vypočítává buď Německá burza nebo poskytovatel služeb pověřený emitentem během obchodní doby alespoň jednou za minutu "indikativní čistou inventární hodnotu", krátce iNAV® … více

IFO index

Čísla Institutu pro hospodářský výzkum jsou velmi respektovaným indikátorem pro konjunkturální vývoj v Německu. Každý měsíc je dotazováno více než 7 000 podniků na jejich hodnocení konjunkturální situace a jejich… více

Informativní osobní list důchodového pojištění

Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) představuje možnost, jak zjistit doby pojištění, náhradní doby pojištění, vyloučené doby a vyměřovací základy v jednotlivých letech z evidence ČSSZ. Občané… více

Invalidní důchod

Invalidní důchod je důchodem, o který může občan požádat podkud poklesly jeho pracovní schopnosti a také splnil potřebnou dobu pojištění. Nárok na invalidní důchod vznikne i v případě, že k invaliditě došlo následkem… více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění (IŽP) představuje kombinaci pojistné ochrany a spoření, resp. investice do podílových fondů. Klienti mají možnost dosáhnout zajímavého zhodnocení, které ovšem zpravidla nebývá garantováno.… více