iNAV

Pro fondy obchodované na burze vypočítává buď Německá burza nebo poskytovatel služeb pověřený emitentem během obchodní doby alespoň jednou za minutu "indikativní čistou inventární hodnotu", krátce iNAV® (Indicative Net Asset Value). Ta nabízí indikaci pro jmění fondu v průběhu obchodu. Aktuální jmění fondu se stanovuje na základě kurzů jednotlivých pozic v portfoliu fondu. Denně aktualizovaná sestava ovlivňuje výpočet. K jednotlivým pozicím portfolia fondu se navíc sčítají hotovostní prostředky fondu. Takto vypočítané jmění fondu děleno počtem podílů fondu, jež jsou v oběhu, dává hodnotu iNAV. Německá burza zveřejňuje tuto hodnotu každou minutu jako akciový kurz, u fondů, majících obzvlášť velký obrat, dokonce každých 15 sekund. Vkladatelé si mohou aktuální hodnoty iNAV prohlédnout na internetových stránkách Německé burzy bez časového zpoždění v reálném čase, například na portálu privátních vkladatelů v přehledu trhu XTF®.

Související štítky

podílové fondy