Indexový certifikát

U indexového certifikátu se vkladatelé podílejí na vývoji burzovního indexu v poměru jedna ku jedné - aniž fakticky kupují akcie, které jsou jeho základem. Každý indexový certifikát vykazuje poměrný vztah (např. 1:10 nebo 1:100), který definuje hodnotu certifikátu ve vztahu k stavu indexu. Vkladatel může s minimálními náklady investovat i menší obnosy široce diverzifikovaně a transparentně.

Roste-li základní hodnota, která je základem, zvyšuje se paralelně k tomu také hodnota certifikátu, při poklesu analogicky klesá. Pohled na daný index stačí k získání okamžité informace o aktuální hodnotě certifikátu.

U indexových certifikátů, které se vztahují k akciovému indexu mimo eurozónu, musejí vkladatelé zahrnout měnové riziko. Navíc by měli vkladatelé dbát na to, zda se u underlyingu jedná o performance nebo kurzovní index. U performance indexu vstupují veškeré dividendy a výnosy z odběrných práv do stavu indexu. Naproti tomu ukazují kurzovní indexy čistý vývoj akcií a tím také kurzovní srážky běžné po výplatách dividend.

Indexové certifikáty jsou zajímavé zvláště pro investory, kteří profitují z pozitivních vývojů na kapitálových trzích, ale nechtějí se denně zabývat vývojem kurzů více jednotlivých akcií.

Detaily k aktuálně obchodovaným typům vkladových produktů.

Související štítky

investiční certifikáty