Vkladní knížka

Vkladní knížka je tradiční způsob spoření, který je svázaný se jménem spořitele. V České republice představuje nejstarší formu spoření, ale díky mohutnému nástupu spořicích účtů se s vkladními knížkami dnes setkáte spíše vyjímečně.

Jedná se o vkladový produkt, u kterého si střadatel volí výpovědní lhůtu, od které se pak odvíjí i výnos. Úrok se na vkladní knížku připisuje jednou ročně. Úroková sazba je pevně daná.

Hlavním specifikem, např. oproti termínovaným vkladům či spořicím účtům, je opravdu pouze hmatatelná forma – knížka o rozměrech zhruba 10x15 cm. Údaje o výši uložených prostředků a o připisovaných úrocích jsou vedeny v tiskopisu - vkladní knížce. Technicky vzato jsou však vkladní knížky jako produkt téměř shodné s termínovanými vklady a některými spořicími účty.

Existují 4 základní typy vkladních knížek.