Termínovaný vklad

Termínovaný vklad představuje jednorázový vklad na bankovní účet, na kterém se po určitý čas (termín) vložené peníze úročí příslušnou úrokovou sazbou. Tato sazba může být pevná (fixní) nebo pohyblivá (variabilní). Pevná sazba je stejná po celou dobu trvání vkladu. Pohyblivá sazba se mění v závislosti na vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu.

Podle doby trvání vkladu lze rozlišovat:

  • krátkodobý vklad s dobou běhu od 7 dní do 12 měsíců,
  • střednědobý vklad s trváním 2, 3 a 4 roky,
  • dlouhodobý vklad, který je splatný nejdříve po 5 letech.

Existuji termínované vklady s jednorázovou splatností nebo revolvingové termínované vklady. Revolvingové vklady se po dni splatnosti automaticky obnovují. To se týká především krátkodobých termínovaných vkladů.

Banky nabízejí také termínované vklady v zahraničních měnách - většinou se jedná o účty v amerických dolarech, eurech či britských librách. Zde je třeba počítat s kurzovým rizikem.