Fond pojištění vkladů

Fond pojištění vkladů (FPV) by měl zajistit, aby v případě krachu některé finanční instituce získali její klienti zpět své finanční prostředky. FPV se vztahuje vklady klientů bank, stavebních spořitelen a od roku 2006 i družstevních záložen. Tyto instituce přispívají do Fondu čtvrtletně, banky a družstevní záložny částkou odpovídající 0,04 % průměrného objemu pojištěných vkladů, stavební spořitelny odvádí příspěvky ve výši 0,02 %.

Vklady klientů jsou pojištěny do výše 100 % až do limitu částky odpovídající 100 000 euro.

 

TIP: Srovnání spořicích účtů a vkladů
Srovnání termínovaných vkladů