Běžný účet

Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu vašich finančních prostředků. Slouží zejména k (hotovostnímu i bezhotovostnímu) platebnímu styku. Primárním účelem tedy je umožnit vám hospodařit s peněžními prostředky.

Finanční transakce můžete provádět prostřednictvím vkladů, výběrů a převodních příkazů. Běžné účty jsou na rozdíl od spořicích účtů úročeny minimálně. Banka zpravidla služby spojené s účtem zpoplatňuje. Bankovní poplatky za základní služby dnes ale řada bank neúčtuje a staví na tom svoji konkurenční výhodu.

Běžný účet umožňuje využívat množství služeb, především trvalé příkazy, inkaso, platební karty nebo služby přímého bankovnictví (internetbanking, smartphonebanking, telebanking).

Banky také nabízí účty šité na míru různým skupinám:

TIP: Najděte si nejlepší běžný účet na trhu - Kalkulátor bankovních poplatků