Lombardní sazba

Zástavou cenných papírů si komerční banky půjčují od centrální banky krátkodobě peníze, které potřebují pro svou obchodní činnost. Lombardní sazba je úroková sazba, za kterou centrální banka poskytuje komerčním bankám peníze, čímž ovlivňuje tvorbu úroků na peněžním trhu. Lombardní sazba převyšuje většinou o jedno až dvě procenta diskontní sazbu.

Aktuální výši sazeb centrální banky naleznete v sekci Makrodata a EU

Související štítky

úroková sazba