RPSN

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) je jeden z ukazatelů, podle kterého lze určit nákladovost úvěru. Výhoda spočívá v tom, že díky RPSN lze jednoduše a objektivně porovnat několik různých úvěrových produktů, neboť tento ukazatel v sobě zahrnuje kromě úrokové sazby i veškeré poplatky s úvěrem spojené.

Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů jsou ze zákona povinni u svých produktů RPSN vždy uvádět. Výjimkou jsou např. úvěry nižší než 5000 Kč nebo vyšší než 1 880 000 Kč, hypotéky atd.

Výpočet RPSN

Základní rovnice, kterou se stanoví roční procentní sazba nákladů, je uvedena v Zákoně č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, konkrétně v Příloze č. 5.