Slovník

Slova podle písmene V

Vstup na burzu

Vstup na burzu se připravuje a provádí zpravidla společně s nějakou emisní bankou - u větších emisí s bankovním konsorciem. Motivem pro vstup na burzu je především obstarání dodatečného vlastního kapitálu. Pro… více

Volný prodej

Volný prodej cenných papírů emitentem se koná především při vlastní emisi nebo prodeji emisních zbytků konsorciální banky. Tento způsob umístění využívají především dlouhodobí emitenti. Cena za cenné papíry se orientuje… více

Volný trh

Ve volném trhu frankfurtské burzy cenných papírů se vedle německých akcií obchoduje převážně se zahraničními akciemi, dluhopisy německých a zahraničních emitentů, certifikáty a opčními listy. Vznikl 1. května spojením … více

Vnitřní hodnota (opční listy)

Hodnota opčního listu se stanovuje pomocí jeho vnitřní hodnoty a časové hodnoty. Na konci splatnosti odpovídá hodnota opčního listu vnitřní hodnotě. Vnitřní hodnota vyplývá z rozdílu mezi aktuálním kurzem základní… více

Vlastní emise

Vlastní emisi většinou provádějí podniky, které už disponují obchodními vztahy k investorům a vybudovaným systémem odbytu pro prodej emise - tedy zpravidla banky a pojišťovny. V porovnání s cizí emisí, při níž podnik… více

Vedoucí skontra

Podle burzovního řádu mají tito poskytovatelé finančních služeb nebo kreditní instituty zohledňovat při stanovování kurzů ty objednávky, které jsou k dispozici až k začátku stanovování cen. Vedoucí skontra vedou k… více

Velikost ticku

Cenné papíry upisované po kusech (tj. akcie, opční listy, odběrná práva a akciím podobné podílové listy a požitkové akcie) v úředním trhu, regulovaném trhu a volném trhu se upisují ve skocích ve výši 0,01 eur. Je-li… více

VDAX

VDAX® byl zaveden 5. prosince 1994. Od 14. července 1997 vypočítává Německá burza a.s. VDAX každou minutu s pomocí vzorce Black&Scholes. Základem jsou DAX opční ceny a tím implicitní volatilita, tj. nyní trhem… více

Valuta (opční listy)

Jako valuta se označuje datum úpisu cenných papírů po uzavření obchodu na burze nebo okamžik, k němuž dobropis, případně zatížení na bankovním kontu skrze banku (per valuta) děje. Když se valuta děje během dvou… více

Variabilní obchod

U variabilního obchodu jsou stanovovány kurzy cenných papírů podle stavu objednávky k nejbližšímu možnému okamžiku. Na základě minimální uzavírací velikosti jedna se ve variabilním obchodu obchoduje už od jedné akcie. … více

Variabilní kurz

Pro cenné papíry, které jsou registrovány ke kontinuálnímu obchodu, se stanovuje variabilní kurz, jakmile se uskuteční obchod, tj. nabídka a poptávka si odpovídají. Stanovení variabilních kurzů začíná v návaznosti na… více

Vega (opční list)

U short position se vega faktor vykazuje jako negativní hodnota, u long position jako pozitivní hodnota. více

Venture capital společnost

Venture capital společnosti se specializují na posouzení mladých podniků - typicky inovativní podniky z růstových odvětví s nejistými vyhlídkami do budoucna. Přitom přezkoumává VC společnost obchodní ideu, odbytové… více

Volatilita

Pomocí volatility lze - nezávisle na vývoji trhu - odhadnout potenciál zisku a ztráty akcie. Přitom se předpokládá, že hodnoty vztažené k minulosti budou mít platnost i pro budoucí vývoje. Protože ukazatel vyjadřuje… více

Volatilita (opční listy)

Existují dva druhy volatility: historická a implicitní volatilita. Zatímco historickou volatilitou se znázorňují výkyvy kurzu v minulosti, implicitní volatilita udává, jaké výkyvy kurzu lze očekávat v budoucnosti. … více

Vkladní knížka

Vkladní knížka je tradiční způsob spoření, který je svázaný se jménem spořitele. V České republice představuje nejstarší formu spoření, ale díky mohutnému nástupu spořicích účtů se s vkladními knížkami dnes setkáte… více