Slovník

Slova podle písmene U

Úřední trh

Úřední trh je "organizovaný trh" ve smyslu § 2 odst. 5 zákona o obchodu s cennými papíry; to znamená, že předpoklady registrace a vyplývající povinnosti účastníků, stejně jako organizace obchodu samotného… více

Úschovna (depot)

Cenné papíry jsou fyzicky uloženy v úschovně (depotu) u nějaké banky. To chrání majitele cenných papírů před ztrátou a usnadňuje spravování papírů, protože banka realizuje výplaty dividend apod. bez zlvláštního pověření… více

Uzavřené investiční fondy

Uzavřené investiční fondy vydávají určitý počet podílů. Když je dosaženo stanovené vkladové sumy, je fond uzavřen. Investiční společnost nemá povinnost brát podíly zpět. Odmítne-li investiční společnost zpětné vzetí… více

Účastník trhu

Podle zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu je účastníkem kapitálového trhu zejména poskytovatel služeb na kapitálovém trhu, investor na kapitálovém trhu, emitent cenných papírů, osoby zavázané z těchto cenných… více

Úvěr v cenných papírech

Úvěr v cenných papírech obdrží vkladatelé od své banky většinou za velice výhodných podmínek. Výše úvěru se zpravidla řídí podle hodnoty jejich depotu cenných papírů, který se dává jako zástava za úvěr a pojišťuje ho.… více

Účastnické fondy

Účastnické fondy nabízejí penzijní společnosti účastníkům doplňkového penzijního spoření. Vstoupit do doplňkového penzijního spoření mohou občané od roku 2013. Každá penzijní společnost nabízí několik účastnických fondů… více

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění kryje rizika úrazu. Pomůže zmírnit finanční důsledky výdadku příjmů v době léčby úrazu a jeho následků. Garantuje také částku vyplácenou v případě úmrtí následkem úrazu. Úrazové pojištění je variabilní… více