Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

 

Abecední seznam slov

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Písmeno K

Kapitálová hodnota

Kapitálová hodnota je tvořena z části pojistného placeného klientem (celkové výše spořící složky) a z podílů na zisku (zhodnocení), které připisuje ... více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění (KŽP) v sobě zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití. Pojistník si samozřejmě může navolit i další ... více

Kapitálový trh

Skrze kapitálový trh získávají podniky a stát prostředky pro dlouhodobé investice. Ke kapitálovému trhu patří především trhy akcií, rent a emisí. Na ... více

Klouzavý průměr

Klouzavé průměry se vypočítávají při analýze akciových trendů z kurzovních dat posledních 30, 90 nebo 200 dnů. Kontinuální průměrné hodnoty uhlazují krátkodobé ... více

Kmenová akcie

Akcie ("běžná akcie"), s níž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, jejím zisku, likvidačním zůstatku ... více

Kniha akcií

Emitenti akcií na jméno mají povinnost vést akciový registr. Akciový registr vyjadřuje aktuální akcionářskou strukturu a její změny. Akcionáři mají právo do ... více

Kniha objednávek

V knize objednávek se shromažďují, staví před sebe a spojují objemy a ceny nákupních a prodejních objednávek pro určitý obchodní instrument. Kniha objednávek ... více

Koeficient korelace

Korelační koeficient může mít hodnotu mezi -1 a +1. Má-li akcie koeficient korelace k indexu +1, mění se kurz akcie vždy přesně o tutéž procentní sazbu ... více

Kompenzační obchod

V Německu se banky dobrovolně podrobily burzovnímu tlaku, takže kompenzační obchody jsou povolené jen tehdy, když si to zákazník výslovně přeje.

Konjunkturální indikátory

Z časového průběhu lze usuzovat, v kterém bodě se nachází konjunktura a jakým směrem se přibližně bude vyvíjet národní hospodářství. Indikátory ... více

Konsorcialní banka

Konsorcialní banky podporují emitenty při emisi cenných papírů. Spolu s emitentem přebírají ručení za prospekt.

Konsorcium

Konsorcium se skládá z více právně a hospodářsky samostatných podniků (společníků) a je pod vedením jednoho nebo více vedoucích konsorcia. Konsorcia se vytvářejí ... více

Kontinuální obchod

U průběžného obchodu se kurzy cenných papírů stanovují podle situace objednávky k nejbližšímu možnému časovému okamžiku. Na základě minimální uzavírací ... více

Krytý opční list

Covered warrants jsou podskupinou naked warrants. Nevydává je většinou samotná akciová společnost, nýbrž emisní dům. Při provozování covered warrants zůstává ... více

Kupon

Akcie nebo dluhopis je vybaven kuponovým archem. Skládá se z jednotlivých kuponu a obnovovacího listu. Jednotlivé kupony opravňují vlastníka, aby u banky uplatnil své ... více

Kurzovní hodnota

Kurzovní hodnoty se publikují podle druhu cenného papíru buď pomocí záznamu v kusech nebo v procentech: Hodnota kurzu je směrodatná pro daňové ohodnocení cenného papíru.

Kurzovní makléř

Přísahou zavázaný burzovní makléř, který provádí nákupy a prodeje na cizí a vlastní účet. Kurzy pro jím ošetřené cenné papíry v úřadním obchodě se stanovují na ... více

Kurzovní pokyny

Kurzovní pokyny se zveřejňují spolu s kurzem a udávají, v které obchodní fázi byl kurz stanoven. Na rozdíl od kurzovních dodatků nejsou pokyny zakotveny v burzovním řádu.    

Kurzovní skok

Skoky kurzu se tvoří zvlášť tehdy, je-li obchod s akcií přerušen. Hodnocení akcie se pak může v nejkratším čase změnit. Při delším přerušení mohou všichni ... více

Kvóta

Závazné, limitované nákupní a prodejní objednávky, které ukládá designated sponsor nebo emitent opčního listu do elektronického systému Xetra®, aby zvýšil likviditu v cenném papíru.

Abecední seznam slov

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články