Bonusový certifikát

Bonusový certifikát je vybaven bonusovým obnosem a horním a dolním kurzovním prahem. Vyprší-li certifikát a cena základní hodnoty je mezi těmito dvěma prahy dostává jeho vlastník vyplacenou bonusovou částku. Jestliže základní hodnota během splatnosti alespoň jednou překročila rizikový práh pak jeho ceně odpovídá aktuální hodnotě certifikátu při vypršení. Je-li základní hodnota nad horním prahem, participuje vkladatel plně na kurzovních ziscích. Horní práh vyplývá z přičtení bonusu k emisní ceně. Bonusový certifikát se emituje za aktuální kurz základní hodnoty.

 

Související štítky

investiční certifikáty