Basket certifikát

Koupí basket certifikátu získává vkladatel podle odpovídajícího poměrného vztahu zlomek koše cenných papírů. Sestavení koše určuje emitent před zaznamenáním certifikátu. Pro portfolio jsou v zásadě vhodné všechny cenné papíry s pravidelným, přinejmenším denním stanovováním kurzu. Navíc existují certifikáty, které obsahují jen jednu akcii, které se rovněž nazývají prostě akciové certifikáty.

Kritéria výběru pro obsažené akcie nebo cenné papíry jsou známé a zůstávají během doby splatnosti beze změny.

Přesto se může složení akciového koše časem měnit. Sleduje-li emitent s certifikátem cílenou strategii, například aby odrážel akcie pěti největších podniků automobilového odvětví, musí koš v určitých termínech přizpůsobovat - pokud se vedoucí trhu mění. V takovém případě se hovoří o aktivním basketu. Zůstává-li naproti tomu složení akciového koše jasně definováno jako u indexového certifikátu, hovoříme o pasivním basketu.

Úspěšnost basket certifikátu se poměřuje podle toho, zda může přetrumfnout srovnatelný index nebo fond, takzvaný benchmark. Basket certifikáty lze podle kritérií pro výběr cenných papírů zhruba rozdělit do tří kategorií: certifikáty odvětví, zemské a regionální certifikáty, jakož i strategické a tematické certifikáty.

Basket certifikáty jsou smysluplné tehdy, když je vkladatel přesvědčen o dynamice určitého odvětví nebo určitého regionu, ale přitom se obává rizika investice do jednotlivých cenných papírů. Protože certifikát má docílit vyšších kurzovních zisků než srovnatelný index, obsahuje akciový koš zpravidla méně cenných papírů než srovnatelný index. Obvykle se koš skládá ze čtyř až dvaceti akcií slibujících úspěch. Tím se zvyšuje potenciál zisku, avšak také riziko ztráty roste ve srovnání s indexem. Basket certifikáty na rozdíl od akcií neobsahují nárok na dividendy. Také je nutné dbát na omezenou splatnost.

Související štítky

investiční certifikáty