Garantovaný certifikát

Garantované certifikáty zajišťují zpětné vyplacení vloženého kapitálu a zajišťují většinou jedno, jakkoli nízké, zúročení. Navíc dovolují vkladateli participovat na kurzovních ziscích. Dosažená jistota je ovšem pro vkladatele vykoupena nízkými zisky. Proto je hodnota participace na vývoji hodnoty základní ceny nižší, než např. u indexových a akciových certifikátů, které napodobují vývoj jedna ku jedné. Čím vyšší je garantované zúročení (kupon), tím nižší je participační rate.

Navíc platí kapitálová garance jen ke konci splatnosti. Pokud by chtěl vkladatel disponovat se svými investovanými penězi již předtím, mohly by vzniknout ztráty.

Detaily k aktuálním obchodovaným typům vkladových produktů.

Související štítky

investiční certifikáty