Slovník

Slova podle písmene F

FBF

Federální společnost pro burzy a finanční trhy ve střední a východní Evropě s.r.o. (FBF) byla založena v roce 1992 v rámci společné iniciativy spolkové vlády, pracovní společnosti Německých burz cenných papírů,… více

Férová hodnota

Férová hodnota předpokládá, že finanční nástroj se stejnými znaky, jako např. splatností, úrokem nebo základní hodnotou, může mít jen jednu cenu (princip "Law of one Price"). Není-li nástroj férově ohodnocen, existuje… více

Fill or kill

Fill or kill objednávky se provádějí buď úplně, nebo vůbec, tj. není-li možné plně uspokojit objednávku, objednávka propadá. více

Finanční termínový obchod

Podstatný znak finančních termínových obchodů spočívá navíc v tom, že se až do dohodnutého nebo faktického termínu plnění jedná o "kolísající obchody" v bilančně technickém smyslu, protože ani prodávající ani kupující… více

Forward

U forwardu se obchodní partneři spolu individuálně dohodnou na způsobu a ceně obchodovaného objektu, na dodávaném množství, jakož i na době splatnosti. Kvůli variabilním možnostem utváření jsou forwardy těžko… více

Free float value

Tržní kapitalizace akcií, které jsou investorům volně k dispozici na trhu. Jedná se o akcie, které nedrží strategičtí vlastníci.   více

Front running

Obchodník s cennými papíry nakupuje vybrané cenné papíry na vlastní účet dříve, než je doporučí svým zákazníkům. Tento postup je podle zákona zakázaný. více

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza sleduje finanční ukazatele podniku a snaží se určit férovou hodnotu akcie.  Je-li akcie podhodnocená, tzn. její tržní cena je nižší než vypočítaná (vnitřní) hodnota, je obvykle doporučena k… více

Futures

Futures jsou vysoce likvidní standardizované finanční instrumenty, jejichž hodnota je závislá na hodnotě podkladového aktiva. Obchoduje se s nimi na termínovém trhu. Rozlišují se financial futures a commodity futures. … více

Fond pojištění vkladů

Fond pojištění vkladů (FPV) by měl zajistit, aby v případě krachu některé finanční instituce získali její klienti zpět své finanční prostředky. FPV se vztahuje vklady klientů bank, stavebních spořitelen a od roku 2006 i… více