Slovník

Slova podle písmene B

Burzovní obchod

Burzovní obchody uzavírají účastníci burzovního obchodu z pověření svých zákazníků nebo na vlastní účet. Konkrétní obchodní podmínky (zvyklosti) stanovují dané burzy. Organizace pro clearing a settlement přebírá… více

Burzovní řád

Burzovní řád vydává burzovní rada se souhlasem zřizovatele burzy. Zajišťuje, aby daná burza plnila své povinnosti a dbalo se na zájmy publika a obchodu. Jednotlivě burzovní řád upravuje organizaci burzy a zveřejňování… více

Burzovní cena

Burzovní cena se stanovuje pomocí předložených nákupních a prodejních objednávek. více

Burzovní rada

Burzovní rada se skládá z maximálně 24 dobrovolných členů. K nim patří zástupci kreditních institutů, účastníci trhu, emitenti a kapitáloví vkladatelé. Burzovní rada má následující úkoly: 1. vydávání burzovního řádu a… více

Burzovní den

Dny, kdy lze podávat příkazy k nákupu či prodeji vybraného cenného papíru. Na světových burzách se obchoduje ve všední dny. Zavřeno je ve dnech pracovního klidu, o svátcích apod.   více

Basket certifikát

Koupí basket certifikátu získává vkladatel podle odpovídajícího poměrného vztahu zlomek koše cenných papírů. Sestavení koše určuje emitent před zaznamenáním certifikátu. Pro portfolio jsou v zásadě vhodné všechny cenné… více

Benchmark

Benchmark je využíván pro srovnání výkonnosti vybraného investičního nástroje. Například akciový fond zaměřený na světové akcie si může vybrat jako srovnávací index (benchmark) index světových akcií MSCI World. Cílem… více

Beta faktor

Beta faktor popisuje, v jaké míře kurz akcie odpovídá vývoji hodnoty nějakého indexu - tedy zda se akcie vyvíjí lépe nebo hůře než trh. Akcie s beta faktorem větším (menším) než jedna reaguje nadproporcionálně … více

Bid

Nejvyšší momentálně nabízená cena na nákup. Účastník trhu zveřejňuje bid zařazením do knihy objednávek elektronického obchodního systému, ve vzácných případech vyvoláním na parketu. U vkladových a pákových produktů… více

Bilanční analýza

Rozlišuje se mezi interní a externí bilanční analýzou. Interní bilanční analýza generuje pro obchodní vedení informace o podniku a je součástí podnikového countrollingu. Při externí bilanční analýze zkoumají cizí osoby… více

Blue chips

Jako blue chips se hovorově označují akcie nejlepších firem obchodovaných na hlavním trhu burzy. více

Bond

Dluhový cenný papír (dluhopis) jehož emitentem může být stát, municipalita či firma. V českém překladu jsou používány pojmy obligace či dluhopisy. Nejdůležitějšími prvky každého dluhopisu jsou niminální hodnota,… více

Bonita

Bonita informuje o kvalitě dlužníka, tedy například emitenta půjčky. Je vysoká, když emitent plní své povinnosti ohledně placení nominálních úroků a s vysokou pravděpodobností splatí nominální hodnotu půjčky. Posuzování… více

Bonus

Bonus se vyplácí akcionářům dodatečně k dividendě v obzvlášť dobrých obchodních letech nebo v případě mimořádně vysokých zisků. Sleduje-li podnik stálou dividendovou politiku (dividendová kontinuita), může se akcionář… více

Bonusový certifikát

Bonusový certifikát je vybaven bonusovým obnosem a horním a dolním kurzovním prahem. Vyprší-li certifikát a cena základní hodnoty je mezi těmito dvěma prahy dostává jeho vlastník vyplacenou bonusovou částku. Jestliže… více

Brutto dividenda

Dividenda (podíl na zisku) před započítáním daně. více

Bull position

opak: Short position synonyma: Hausse position, Long position více

Business plán

V business plánu načrtává podnik svůj obchodní model a svoje střednědobé cíle. Business plán slouží v prvé řadě cizím dárcům kapitálu- zvláště Venture capital společnostem - k tomu, aby zhodnotili obchodní ideu a… více

Buyback

Varianta exitu, při němž původní společníci start-upu zpětně kupují podíly venture capital společnosti. více

Burzovní obrat

Celkový objem (celková hodnota) zobchodovaných cenných papírů za určité časové období. více

Bodový index

Bodový index se vypočítává většinou každý burzovní den na základě pokladních kurzů. Na rozdíl od průběžného indexu, který se permanentně vypočítává na základě aktuálních kurzů, nebere ohled na krátkodobé vývoje ceny a… více

Burza cenných papírů

Burza cenných papírů (dále jen "burza") je právnickou osobou oprávněnou organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů, investičních… více

Burza

Burza cenných papírů (dále jen "burza") je právnickou osobou oprávněnou organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů,… více

Běžný účet

Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu vašich finančních prostředků. Slouží zejména k (hotovostnímu i bezhotovostnímu) platebnímu styku. Primárním účelem tedy je umožnit vám hospodařit s peněžními… více