Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

 

Abecední seznam slov

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Písmeno B

Basket certifikát

Koupí basket certifikátu získává vkladatel podle odpovídajícího poměrného vztahu zlomek koše cenných papírů. Sestavení koše určuje emitent před zaznamenáním ... více

Benchmark

Benchmark je využíván pro srovnání výkonnosti vybraného investičního nástroje. Například akciový fond zaměřený na světové akcie si může vybrat jako srovnávací index ... více

Beta faktor

Beta faktor popisuje, v jaké míře kurz akcie odpovídá vývoji hodnoty nějakého indexu - tedy zda se akcie vyvíjí lépe nebo hůře než trh. Akcie s beta faktorem ... více

Běžný účet

Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu vašich finančních prostředků. Slouží zejména k (hotovostnímu i bezhotovostnímu) platebnímu styku. Primárním ... více

Bid

Nejvyšší momentálně nabízená cena na nákup. Účastník trhu zveřejňuje bid zařazením do knihy objednávek elektronického obchodního systému, ve vzácných případech vyvoláním ... více

Bilanční analýza

Rozlišuje se mezi interní a externí bilanční analýzou. Interní bilanční analýza generuje pro obchodní vedení informace o podniku a je součástí podnikového ... více

Blue chips

Jako blue chips se hovorově označují akcie nejlepších firem obchodovaných na hlavním trhu burzy.

Bodový index

Bodový index se vypočítává většinou každý burzovní den na základě pokladních kurzů. Na rozdíl od průběžného indexu, který se permanentně vypočítává na základě ... více

Bond

Dluhový cenný papír (dluhopis) jehož emitentem může být stát, municipalita či firma. V českém překladu jsou používány pojmy obligace či dluhopisy. Nejdůležitějšími prvky ... více

Bonita

Bonita informuje o kvalitě dlužníka, tedy například emitenta půjčky. Je vysoká, když emitent plní své povinnosti ohledně placení nominálních úroků a s vysokou ... více

Bonus

Bonus se vyplácí akcionářům dodatečně k dividendě v obzvlášť dobrých obchodních letech nebo v případě mimořádně vysokých zisků. Sleduje-li podnik stálou dividendovou ... více

Bonusový certifikát

Bonusový certifikát je vybaven bonusovým obnosem a horním a dolním kurzovním prahem. Vyprší-li certifikát a cena základní hodnoty je mezi těmito dvěma ... více

Brutto dividenda

Dividenda (podíl na zisku) před započítáním daně.

Bull position

opak: Short position synonyma: Hausse position, Long position

Burza

Burza cenných papírů (dále jen "burza") je právnickou osobou oprávněnou organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob ... více

Burza cenných papírů

Burza cenných papírů (dále jen "burza") je právnickou osobou oprávněnou organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob ... více

Burzovní cena

Burzovní cena se stanovuje pomocí předložených nákupních a prodejních objednávek.

Burzovní den

Dny, kdy lze podávat příkazy k nákupu či prodeji vybraného cenného papíru. Na světových burzách se obchoduje ve všední dny. Zavřeno je ve dnech pracovního klidu, o svátcích apod.  

Burzovní obchod

Burzovní obchody uzavírají účastníci burzovního obchodu z pověření svých zákazníků nebo na vlastní účet. Konkrétní obchodní podmínky (zvyklosti) stanovují dané ... více

Burzovní obrat

Celkový objem (celková hodnota) zobchodovaných cenných papírů za určité časové období.

Burzovní rada

Burzovní rada se skládá z maximálně 24 dobrovolných členů. K nim patří zástupci kreditních institutů, účastníci trhu, emitenti a kapitáloví vkladatelé. Burzovní ... více

Burzovní řád

Burzovní řád vydává burzovní rada se souhlasem zřizovatele burzy. Zajišťuje, aby daná burza plnila své povinnosti a dbalo se na zájmy publika a obchodu. ... více

Business plán

V business plánu načrtává podnik svůj obchodní model a svoje střednědobé cíle. Business plán slouží v prvé řadě cizím dárcům kapitálu- zvláště Venture capital ... více

Buyback

Varianta exitu, při němž původní společníci start-upu zpětně kupují podíly venture capital společnosti.

Abecední seznam slov

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Články Finance.cz

Zobrazit další články