Existenční minimum

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Existenční minimum osoby je 2200 Kč měsíčně.

TIP: Výpočet životního minima

Související štítky

životní minimum, existenční minimum