Aktivně řízený fond

Aktivně řízené podílové fondy jsou emitovány fondovými společnostmi. Cílem správce fondu je překonat výkonnost určité skupiny akcií. Fond může uvádět konkrétní akciový index, jehož výkonnost chce překonat (benchmark). Manažer fondu dle nastavené investiční strategie sestavuje individuální akciové portfolio. Vyplacené dividendy jsou reinvestovány.

Podílové listy fondů jsou distribuovány prostřednictvím investičních zprostředkovatelů, poradců, sítí poradenských firem a bankami. Za nákupu (někdy i za prodej) podílových listů je účtován poplatek.

 

Související štítky

podílové fondy