Slovník

Slova podle písmene O

Odkoupení akcií

Odkoupení vlastních akcií bylo ještě před několika málo léty v Německu povoleno jen ve výjimečných případech. Díky "Zákonu pro kontrolu a transparentnost v oblasti podnikání" mohou od května 1998 podniky přes… více

Orgány burzy

Nejvyšším orgánem burzy je valná hromada, statutárním orgánem je burzovní komora a dozorčím orgánem dozorčí rada. Burzovní komora si může navíc zřídit své pomocné orgány - burzovní výbory. Například na BCPP jde o… více

Opravná akcie

Při kapitálovém navýšení z prostředku společnosti se proměňují veřejné rezervy v základní kapitál. Vydáním opravných akcií se akcionáři podílejí na novém základním kapitálu v poměru jejich dosavadního podílu. Tím je… více

Odběrné právo

Právo na odběr je vyhrazeno akcionářům zpravidla při zvýšení kapitálu proti vkladům, při zvýšení kapitálu z prostředků společnosti, při emisi převoditelných, opčních a ziskových dluhopisů nebo při emisi požitkových… více

Otevírací kurz

V prezenčním obchodu je otevírací kurz prvním variabilním kurzem. Stanovuje ho vedoucí skontra, většinou krátce po začátku obchodu, podle principu největšího počtu transakcí; jako základ slouží vedoucímu skontra všechny… více

Obnovovací list

Talon je poslední díl na kuponovém archu. Jestliže byly proplaceny dividendové a úrokové listy, dostává vlastník cenného papíru po předložení talonu nový arch. Při uchovávání depotu cenných papírů to vyřizuje… více

Obligace

Dluhopisy vydává stát, kreditní instituty nebo podniky a prodávají se prostřednictvím bank. Slouží emitentovi k dlouhodobému financování pomocí cizího kapitálu. Nejdůležitějšími náležitostmi dluhopisu jsou: splatnost,… více

Omega (opční listy)

Omega udává procentní sazbu, o kterou se kurz opčního listu změní při změně kurzu základní hodnoty o jedno procento. Na rozdíl od jednoduché páky, která předpokládá stejně silnou absolutní změnu kurzu opčního listu a… více

Open outcry

Při něm se předávají ceny a obraty cenných papírů vyvoláním nebo ukázáním rukou. více

Opce

Opce jsou samostatné finanční nástroje z odrůdy termínových obchodů. Obchoduje se s nimi mimo burzu nebo také standardizovaně na termínovém trhu. Kupující opce platí prodejci za prováděcí právo opční cenu (opční prémii)… více

Opční půjčka

Opční půjčky se od normálních půjček liší doplněním o opční list. To vlastníka opravňuje odebrat akcie emitenta - zpravidla po určité lhůtě - za stanovený kurz. Po zahájení opční lhůty může vkladatel opčními listy… více

Opční prémie

Výše opční ceny se určuje na základě vnitřní hodnoty opce a časové hodnoty. K výpočtu férové opční ceny se zpravidla používají modely k hodnocení opční ceny, jako je Black-Scholes model. Opční cena se označuje také… více

Opční cena

Výše opční ceny se určuje na základě vnitřní hodnoty opce a časové hodnoty. K výpočtu férové opční ceny se zpravidla používají modely k hodnocení opční ceny, jako je Black-Scholes model. Opční cena se označuje také… více

Opční list

Existují dva druhy opčních listů: opční listy z opčních půjček (tradiční opční listy) a takzvané naked warrants. Tradiční opční listy se vydávají ve spojení s emisí opční půjčky, ale zaručují samostatná práva.… více

Objednávka

Úplná objednávka musí obsahovat údaje o investorovi, obchodním nástroji, objemu objednávky (množství), druhu objednávky a ceně, platnost objednávky a místo provedení. Investor zadává objednávku u banky, poskytovatele… více

Over the counter market (OTC)

Over the counter market není lokalizován a nemá pevné obchodovací doby. Jednání probíhají obvykle přes obrazovkové nebo telefonní systémy na mezinárodní úrovni. Cena za cenný papír se vyjednává mezi kreditními instituty… více

Ošetřovné

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění. Nárok na ošetřovné vzniká, pokud pečujete o nemocného člena domácnosti (dítě i dospělý) nebo pečujete o zdravé dítě do 10 let věku z důvodu uzavření dětského výchovného… více

Odkupné

Odkupné je částka, kterou vyplatí pojišťovna klientovi při předčasném ukončení pojistné smlouvy. Výše odkupného se stanoví pojistně matematickými metodami jako určitá část z celé kapitálové hodnoty. Pojmy odkupné a… více

Odbytné

Více informací zde: Odkupné. Pojmy odkupné a odbytné mají stejný význam, přičemž pojem odbytné je používán pro pojistné smlouvy uzavřené do 31. 12. 2004, zatímco pojem odkupné pak pro pojistné smlouvy uzavřené po 1.… více