Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

 

Abecední seznam slov

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Písmeno O

Objednávka

Úplná objednávka musí obsahovat údaje o investorovi, obchodním nástroji, objemu objednávky (množství), druhu objednávky a ceně, platnost objednávky a místo ... více

Obligace

Dluhopisy vydává stát, kreditní instituty nebo podniky a prodávají se prostřednictvím bank. Slouží emitentovi k dlouhodobému financování pomocí cizího kapitálu. ... více

Obnovovací list

Talon je poslední díl na kuponovém archu. Jestliže byly proplaceny dividendové a úrokové listy, dostává vlastník cenného papíru po předložení talonu nový arch. ... více

Odběrné právo

Právo na odběr je vyhrazeno akcionářům zpravidla při zvýšení kapitálu proti vkladům, při zvýšení kapitálu z prostředků společnosti, při emisi převoditelných, ... více

Odbytné

Více informací zde: Odkupné. Pojmy odkupné a odbytné mají stejný význam, přičemž pojem odbytné je používán pro pojistné smlouvy uzavřené do 31. 12. 2004, zatímco ... více

Odkoupení akcií

Odkoupení vlastních akcií bylo ještě před několika málo léty v Německu povoleno jen ve výjimečných případech. Díky "Zákonu pro kontrolu a transparentnost ... více

Odkupné

Odkupné je částka, kterou vyplatí pojišťovna klientovi při předčasném ukončení pojistné smlouvy. Výše odkupného se stanoví pojistně matematickými metodami jako určitá ... více

Omega (opční listy)

Omega udává procentní sazbu, o kterou se kurz opčního listu změní při změně kurzu základní hodnoty o jedno procento. Na rozdíl od jednoduché páky, která ... více

Opce

Opce jsou samostatné finanční nástroje z odrůdy termínových obchodů. Obchoduje se s nimi mimo burzu nebo také standardizovaně na termínovém trhu. Kupující opce platí ... více

Opční cena

Výše opční ceny se určuje na základě vnitřní hodnoty opce a časové hodnoty. K výpočtu férové opční ceny se zpravidla používají modely k hodnocení opční ceny, jako ... více

Opční list

Existují dva druhy opčních listů: opční listy z opčních půjček (tradiční opční listy) a takzvané naked warrants. Tradiční opční listy se vydávají ve spojení s ... více

Opční prémie

Výše opční ceny se určuje na základě vnitřní hodnoty opce a časové hodnoty. K výpočtu férové opční ceny se zpravidla používají modely k hodnocení opční ceny, jako ... více

Opční půjčka

Opční půjčky se od normálních půjček liší doplněním o opční list. To vlastníka opravňuje odebrat akcie emitenta - zpravidla po určité lhůtě - za stanovený kurz. ... více

Open outcry

Při něm se předávají ceny a obraty cenných papírů vyvoláním nebo ukázáním rukou.

Opravná akcie

Při kapitálovém navýšení z prostředku společnosti se proměňují veřejné rezervy v základní kapitál. Vydáním opravných akcií se akcionáři podílejí na novém ... více

Orgány burzy

Nejvyšším orgánem burzy je valná hromada, statutárním orgánem je burzovní komora a dozorčím orgánem dozorčí rada. Burzovní komora si může navíc zřídit své ... více

Ošetřovné

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění. Nárok na ošetřovné vzniká, pokud pečujete o nemocného člena domácnosti (dítě i dospělý) nebo pečujete o zdravé dítě do 10 ... více

Otevírací kurz

V prezenčním obchodu je otevírací kurz prvním variabilním kurzem. Stanovuje ho vedoucí skontra, většinou krátce po začátku obchodu, podle principu největšího ... více

Over the counter market (OTC)

Over the counter market není lokalizován a nemá pevné obchodovací doby. Jednání probíhají obvykle přes obrazovkové nebo telefonní systémy na ... více

Abecední seznam slov

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ